Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to,

że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję…


 

 

Komunikat

„UWAGA NA WIADOMOŚCI E-MAIL PRZYPOMINAJĄCE O PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ – PROSIMY O NIE OTWIERANIE DOŁĄCZONYCH ZAŁĄCZNIKÓW

W związku z otrzymanymi zgłoszeniami o pojawieniu się wiadomości e-mail przypominających o płatnościach za niezapłacone faktury wraz z dołączonym załącznikiem, w których wykorzystane zostały dane naszej firmy.

W związku z powyższym informujemy że wiadomości te wysyłane są przez osoby obce, które podszywają się pod naszą firmę. W przypadku otrzymania takiej wiadomości prosimy o nie otwieranie dołączonych załączników.

Informujemy również, iż zdarzenie to zostało zgłoszone do odpowiednich służb.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich podobnych przypadków na numer telefonu: 17 788 10 40, wszelkie ewentualne zgłoszenia winny pomóc służbom w wykryciu sprawcy.

Nova Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

O Firmie

NOVA Partners to zespół z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizowania, przekształcania i zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz tworzenia optymalnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych dla article writer needed firm. Współpracuje z profesjonalnymi firmami konsultingowo – doradczymi, projektowymi, budowlanymi, kancelariami prawnymi i notarialnymi oraz instytucjami finansowymi (banki, fundusze, leasingi) i TFI. Naszym celem jest realizacja ambitnych przedsięwzięć, które przyniosą satysfakcję zarówno zleceniodawcy jak i nam samym. Nie unikamy jednak projektów mniejszych, uważając, że duże znaczenie ma uniwersalność i elastyczność. Miarą realizacji takich założeń jest zadowolenie naszych klientów. Dla naszych klientów realizujemy również inne zadania, które są częścią wspólnie wypracowanych kompleksowych rozwiązań.

CO JEST NASZĄ WIZYTÓWKĄ?

Bezpieczeństwo – naszym priorytetem jest przede wszystkim dobro klienta
Profesjonalizm – decyzja o współpracy zapewnia doradztwo i wsparcie na każdym etapie
Kreatywność – nasze nowe pomysły prowadzą do uzyskania oryginalnych rozwiązań
Doświadczenie – wieloletnie sukcesy na rynku finansowym i nie tylko naszych współpracowników
Wiarygodność – naszym celem online custom writing services jest długotrwałe budowanie relacji z klientem opartych na wzajemnym zaufaniu
Elastyczność – jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania

Prowadzimy także działalność na rynku nieruchomości, której efektem jest istnienie biura NP NIERUCHOMOŚCI (Mielec).

Oferta

Firma oferuje swoim klientom usługi w zakresie:

 

Przeprowadzanie badania „due diligence” firm


Celem badania due diligence jest analiza dotychczasowej działalności podmiotu w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z jego funkcjonowaniem. W podstawowym wymiarze obejmuje ono obszar prawny i finansowy.

Opracowania strategii działalności  


Każda, nawet najmniejsza firma, działa w ramach określonej strategii. Początkowo jest to plan w głowie jej właściciela, później – wraz z rozrastaniem się działalności – zostaje on przelany na papier i przekazany kolejnym pracownikom (i/lub wspólnikom). Ważnym, ale traktowanym często po macoszemu elementem ogólnej strategii firmy, jest strategia personalna (strategia HR).

Pozyskiwaniu finansowania na poziomie:


Struktura finansowania przedsięwzięć gospodarczych to czynnik posiadający ogromny wpływ na potencjał rozwojowy podmiotu oraz poziom ryzyka jaki związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej w przyjętym modelu biznesowym. Z tego też powodu niezwykle istotną kwestią jest dobór odpowiednich źródeł finansowania dla danego podmiotu gospodarczego oraz przyjętej przez niego strategii rynkowej.

 

Przeprowadzenia przekształceń form prawnych i organizacyjnych


Dla realizacji zamierzonego celu gospodarczego w trakcie prowadzenia działalności mogą zaistnieć przyczyny i warunki, które skłaniać będą przedsiębiorcę do zmiany, przekształcenia dotychczas prowadzonej działalności w inną formę prawną. Przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorca winien jednak każdorazowo ocenić zalety i wady danej formy oraz jej specyfikę.

Przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych


Inwestycyjny proces budowlany obejmuje całość (zespół działań) przygotowań i realizacji inwestycji budowlanej, niezależnie od jej skali i charakteru, od momentu rozpoczęcia planowania danego zamierzenia inwestycyjnego, aż do rozpoczęcia jego użytkowania.

Wskazania optymalnych rozwiązań; organizacyjnych, prawnych, podatkowych


Nasze porady podatkowe opieramy zawsze na aktualnych przepisach podatkowych, zwracając uwagę na najnowsze intepretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych. Dodatkowo posiłkujemy się literaturą naukową znanych uczonych oraz czasopismami podatkowo – prawniczymi.

 

Obsługi księgowej


Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług obejmujący przede wszystkim obsługę podatkowo-księgową przedsiębiorstwa, pełny outsourcing usług księgowych, obsługę kadrowo-płacową, doradztwo w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności oraz pomoc w jej zakładaniu a także obsługę osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami


NP Nieruchomosci to zespół z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kupna, sprzedaży, najmu i wynajmu różnego rodzaju nieruchomości. Zapewniamy wszystkim naszym Klientom rzetelność, indywidualne podejście do każdej transakcji, reprezentowanie wobec wszelkich instytucji i organów administracji rządowej tj. (Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych, Spółdzielni Mieszkaniowej, Notariusza, Rzeczoznawcy Majątkowego i Geodety).

 

Projekty

Wybrane realizacje firmy Nova Partners:

Kontakt

NOVA Partners sp. z o. o. sp. k.
ul. Jagiellończyka 13/21
39-300 Mielec

NIP 8172183798
Regon 367531434
KRS 0000682785

Sekretariat

Agnieszka Matusiak
sekretariat@novapartners.pl
tel: (17) 788 10 40

Ewelina Tomczyk
ewelina.tomczyk@novapartners.pl
tel: (17) 788 10 40

Zarząd

Stanisław Kulig – Prezes Zarządu
stanislaw.kulig@novapartners.pl

Łukasz Kulig – Członek Zarządu
lukasz.kulig@novapartners.pl

Biuro Zarządu

Magdalena Głaz
biuro@novapartners.pl
kom. 570-014-710

Kinga Królikowska
kinga.królikowska@novapartners.pl
kom. 570-014-710

Księgowość

Katarzyna Bieniek
katarzyna.bieniek@novapartners.pl
kom. 731-520-820

Małgorzata Piątek
malgorzata.piatek@novapartners.pl

Ewelina Tomaszek
ewelina.tomaszek@novapartners.pl

Monika Ptak
monika.ptak@novapartners.pl

Wiktor Kobylarz
wiktor.kobylarz@novapartners.pl

Biuro nieruchomości

Anna Paduch
biuro@npnieruchomosci.pl
kom. 570 618 032

Administracja i zarządzanie obiektami

Mikołaj Gros
mikolaj.gros@novapartners.pl
kom. 575 840 540 

Koordynacja projektów inwestycyjnych

Artur Ossoliński
artur.ossolinski@novapartners.pl
kom. 606 274 475

Beata Krupa
beata.krupa@novapartners.pl
kom. 533 337 593

Edyta Rogóż
edyta.rogoz@novapartners.pl
kom.            

Biuro rozwoju inwestycji i ekspansji

Bartosz Adamczyk
bartosz.adamczyk@novapartners.pl
kom. 731 440 840 

Biuro promocji i marketingu

Jowita Pietras
jowita.pietras@novapartners.pl
kom. 790 201 139