Oferta

Firma oferuje swoim klientom usługi w zakresie:

Przeprowadzanie badania „due diligence” firm


Celem badania due diligence jest analiza dotychczasowej działalności podmiotu w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z jego funkcjonowaniem. W podstawowym wymiarze obejmuje ono obszar prawny i finansowy.

Opracowania strategii działalności  


Każda, nawet najmniejsza firma, działa w ramach określonej strategii. Początkowo jest to plan w głowie jej właściciela, później – wraz z rozrastaniem się działalności – zostaje on przelany na papier i przekazany kolejnym pracownikom (i/lub wspólnikom). Ważnym, ale traktowanym często po macoszemu elementem ogólnej strategii firmy, jest strategia personalna (strategia HR).

Pozyskiwaniu finansowania na poziomie:


Struktura finansowania przedsięwzięć gospodarczych to czynnik posiadający ogromny wpływ na potencjał rozwojowy podmiotu oraz poziom ryzyka jaki związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej w przyjętym modelu biznesowym. Z tego też powodu niezwykle istotną kwestią jest dobór odpowiednich źródeł finansowania dla danego podmiotu gospodarczego oraz przyjętej przez niego strategii rynkowej.

Przeprowadzenia przekształceń form prawnych i organizacyjnych


Dla realizacji zamierzonego celu gospodarczego w trakcie prowadzenia działalności mogą zaistnieć przyczyny i warunki, które skłaniać będą przedsiębiorcę do zmiany, przekształcenia dotychczas prowadzonej działalności w inną formę prawną. Przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorca winien jednak każdorazowo ocenić zalety i wady danej formy oraz jej specyfikę.

Przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych


Inwestycyjny proces budowlany obejmuje całość (zespół działań) przygotowań i realizacji inwestycji budowlanej, niezależnie od jej skali i charakteru, od momentu rozpoczęcia planowania danego zamierzenia inwestycyjnego, aż do rozpoczęcia jego użytkowania.

Wskazania optymalnych rozwiązań; organizacyjnych, prawnych, podatkowych


Nasze porady podatkowe opieramy zawsze na aktualnych przepisach podatkowych, zwracając uwagę na najnowsze intepretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych. Dodatkowo posiłkujemy się literaturą naukową znanych uczonych oraz czasopismami podatkowo – prawniczymi.

Obsługi księgowej


Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług obejmujący przede wszystkim obsługę podatkowo-księgową przedsiębiorstwa, pełny outsourcing usług księgowych, obsługę kadrowo-płacową, doradztwo w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności oraz pomoc w jej zakładaniu a także obsługę osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami


NP Nieruchomosci to zespół z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kupna, sprzedaży, najmu i wynajmu różnego rodzaju nieruchomości. Zapewniamy wszystkim naszym Klientom rzetelność, indywidualne podejście do każdej transakcji, reprezentowanie wobec wszelkich instytucji i organów administracji rządowej tj. (Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych, Spółdzielni Mieszkaniowej, Notariusza, Rzeczoznawcy Majątkowego i Geodety).

Projekty

Wybrane realizacje firmy Nova Partners:

Kontakt

NOVA Partners sp. z o. o. sp. k.
ul. Dąbrówki 17/1
39-300 Mielec

NIP: 8172183798
REGON: 367531434
KRS: 0000682785

Sekretariat

Magdalena Głaz
Małgorzata Śpiewak

sekretariat@novapartners.pl
tel: (17) 788 10 40

Zarząd

Stanisław Kulig – Prezes Zarządu
stanislaw.kulig@novapartners.pl

Jerzy Rogala – Członek Zarządu
jerzy.rogala@novapartners.pl

Łukasz Kulig – Członek Zarządu
lukasz.kulig@novapartners.pl

Biuro Zarządu

Magdalena Głaz
biuro@novapartners.pl
kom. 570-014-710

Kinga Bik
kinga.bik@novapartners.pl
kom. 570-014-710

Katarzyna Miśtura
katarzyna.mistura@novapartners.pl
kom. 539-534-693

Katarzyna Sypek
katarzyna.sypek@novapartners.pl
kom. 570-014-710

Joanna Kozdęba-Szot
joanna.kozdeba-szot@novapartners.pl
kom. 570-014-710

Ewa Lasota
ewa.lasota@novapartners.pl
kom. 570-014-710

Księgowość

Ewelina Tomaszek
ewelina.tomaszek@novapartners.pl
kom. 731 520 820

Wiktor Kobylarz
wiktor.kobylarz@novapartners.pl
kom. 731 920 320

Ewelina Tomczyk
ewelina.tomczyk@novapartners.pl
kom. 539 534 692

Magdalena Kogut
magdalena.kogut@novapartners.pl
kom. 731 920 320

Małgorzata Piasecka
malgorzata.piasecka@novapartners.pl
kom. 730 100 412

Katarzyna Orłowska
katarzyna.orlowska@novapartners.pl
kom. 539 534 692

Biuro nieruchomości

Anna Paduch
biuro@npnieruchomosci.pl
kom. 570 618 032

Administracja i zarządzanie obiektami

Mikołaj Gros
mikolaj.gros@novapartners.pl
kom. 575 840 540 

Koordynacja projektów inwestycyjnych

Paweł Rzońca
pawel.rzonca@novapartners.pl
kom. 532 545 985

Artur Ossoliński
artur.ossolinski@novapartners.pl
kom. 606 274 475

Beata Krupa
beata.krupa@novapartners.pl
kom. 533 337 593

Justyna Łabuz
justyna.labuz@novapartners.pl
kom. 884 209 554

Klaudia Wermińska
klaudia.werminska@novapartners.pl
kom. 533 337 593

Paulina Paterak
paulina.paterak@novapartners.pl
kom. 583 625 846

Biuro rozwoju inwestycji i ekspansji

Bartosz Adamczyk
bartosz.adamczyk@novapartners.pl
kom. 731 440 840 

Dział Kadr

Kinga Tomaszek
kinga.tomaszek@novapartners.pl
kom. 539 534 687

Biuro promocji i marketingu

Jowita Pietras
jowita.pietras@novapartners.pl
kom. 790 201 139