Dobre perspektywy gospodarcze i większa przewidywalność ryzyka pozwoliły PKO BP na podjęcie decyzji o poluzowaniu minimalnego wkładu własnego dla kredytów hipotecznych na zakup lokali mieszkalnych – zapowiada Piotr Mazur, wiceprezes Banku PKO SA.

Trudny okres 2020 roku z pewnością nie sprzyjał podejmowaniu ważnych decyzji związanych z zakupem nieruchomości. Rozwój pandemii COVID-19 znacząco wpłynął na rynki oraz ocenę ryzyka finansowego zarówno przez banki, jak i przez inwestorów czy klientów indywidualnych mających w planie nabycie domu czy mieszkania.

Prognozy na 2021 rok napawają jednak pewną dozą optymizmu. Stopniowe wygaszanie pandemii – w ocenie bankowców – w perspektywie najbliższych miesięcy może być impulsem do odbudowy polskiej gospodarki. Przy zwiększającym się poczuciu bezpieczeństwa finansowego i spadku ryzyka kolejnych lockdownów, popyt na kredyty powinien powoli wzrastać.

Pandemia nie jest jeszcze całkowicie zażegnana. Zmagania gospodarek poszczególnych krajów wciąż trwają. Przedsiębiorcy nadal mierzą się z trudnościami jakie narzucają im nie zniesione jeszcze ograniczenia, jednak wsparcie z tarcz finansowych oraz gwarancje BGK spowodowały, że w gospodarce nie doszło do istotnych zatorów płynnościowych. Sytuacja na rynku pracy – mimo przewidywanego w I kwartale wzrostu bezrobocia do poziomu ok. 3,9% – według wstępnych prognoz również powinna się w niedługim czasie poprawić. Na koniec roku bezrobocie szacuje się na poziomie około. 3,1 %.

Rozpoczęcie procesu szczepień powoduje, że niepewność jest zdecydowanie mniejsza. Wprawdzie mamy świadomość, że nie będzie to łatwy rok dla banków, ale optymizm w obszarze ryzyka kredytowego jest w tej chwili zdecydowanie większy, ponieważ widzimy w jaki sposób reaguje gospodarka” – mówi wiceprezes Banku PKO SA.

Dobre perspektywy gospodarcze i większa przewidywalność ryzyka pozwala na zmniejszenie wymaganego wkładu własnego i – co za tym idzie – zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych. Od lutego zwiększymy maksymalny poziom LTV dla nowych kredytów hipotecznych do 90 proc. Pozwoli to większej grupie osób uzyskać finansowanie na zakup mieszkania – mówi Piotr Mazur. Zwiększenie parametru LTV oznacza, że aby otrzymać kredyt hipoteczny, Klienci będą musieli posiadać wkład własny na poziomie 10% wartości nieruchomości a nie jak obecnie 20%.

Źródło: PAP